DO 31 MARCA

Marzec jest miesiącem zwiastującym nadejście wiosny, a wraz z nią światowy dzień poezji, obchodzony wraz z pierwszym dniem wiosny 21 marca. W tym roku Instytut Camõesa w Warszawie wraz z Instytutem Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego świętować będą nadejście wiosny konkursem tłumaczeniowym poezji portugalskiej na język polski. Konkurs będzie organizowany corocznie. Każdego roku należy będzie przetłumaczyć wybrany wiersz poety/poetki z jednego z krajów portugalskojęzycznych. Najlepsze tłumaczenie zostanie nagrodzone i opublikowane przez ISIiI Uniwersytetu Warszawskiego.

Inicjatywa rozpoczyna się od wiersza „Ternura” portugalskiego poety, Davida Mourão-Ferreiry.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy pobrać wiersz  (dostępny po prawej stronie). Następnie przetłumaczyć go na język polski i przesłać tłumaczenie do 30 kwietnia 2018 r. na adres: warszawa@camoes.pl, wraz z danymi osobowymi: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Więcej informacji o konkursie w regulaminie konkursu. W razie pytań służymy pomocą.

«David de Jesus Mourão-Ferreira urodził się w Lizbonie w 1927 r. i zmarł w 1996 r. Ukończył filologię romańską na wydziale humanistycznym w Lizbonie, gdzie następnie wykładał do roku 1963. Na początku swojej poetyckiej kariery, założył stowarzyszenie Okrągłego Stołu, którego był przewodniczącym, i w którym to zasłynął jako krytyk, a przede wszystkim jako wybitny poeta (…). To właśnie miłosny liryzm Davida Mourão-Ferreiry tak znacząco przyczynił się poezji portugalskiej.»

w Correia, Natália, koord. (2008): Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica, Lisboa, Antígona.