Wcelu propagowania  kultury portugalskiej w innych krajach, Fundacja Calouste Gulbenkian, przyznaje granty naukowe w Portugalii, w dziedzinie nauk humanistycznych, studentom studiów doktoranckich obcego obywatelstwa. Wnioski będą przyjmowane od 1 do 28 lutego 2018 r.

Granty mają na celu wsparcie przeprowadzania badań w Portugalii przez obcokrajowców w ramach studiów doktoranckich lub publikacji w formie książki o tematyce kultury portugalskiej w następujących obszarach:

  • Literatura
  • Historia
  • Historia Sztuki
  • Muzykologia
  • Politologia

Okres trwania

Granty mogą zostać przyznane na okres nie dłuższy aniżeli 10 miesięcy. Granty nie są odnawialne.

Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia nadsyłane drogą elektroniczną w dniach 1 – 28 lutego.

Więcej informacji: regulamin