P latforma Português mais perto jest odpowiedzią na nowe potrzeby dotyczące nauczania języka portugalskiego zagranicą zarówno jako wsparcie dla dzieci i młodzieży, która uczęszczała do szkół w Portugalii i wyjechała z kraju, jak i dla dzieci i młodzieży uczących się języka portugalskiego jako języka dziedziczonego.

MODUŁY:

  1. Portugalski jako język ojczysty (1. i 2. poziom nauczania).
  2. Portugalski jako język ojczysty, poziomy A1, A2, B1 i B2.

TRYBY:

  1. Samokształcenie: uczeń rozwiązuje zadania interaktywne z automatyczną poprawą;
  2. Pomoc opiekuna: poza materiałami interaktywny i zadaniami z automatyczną poprawą, uczeń może skorzystać z pomocy opiekuna, dotyczącej wszelkich kwestii związanych z nauką bądź posługiwaniem się platformą. Instytut Camõesa zapewnia odpowiedni nadzór naukowo-pedagogiczny opiekunów.