30.09 - 2.10

P o raz dziewiąty Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury Krajów Unii Europejskiej EUNIC Warszawa, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury organizują Międzynarodowy Dzień Tłumacza. Święto obchodzone jest na całym świecie 30 września, w dzień Świętego Hieronima, autora pierwszego łacińskiego przekładu Biblii, patrona wszystkich tłumaczy.

Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na istotną rolę tłumaczy w odbiorze obcojęzycznej literatury i kultury oraz uzmysłowienie czytelnikom, że swoją pracą translatorską współtworzą oni literaturę światową. Od 2012 roku w programie obchodów znajdują się także lekcje i warsztaty w warszawskich liceach ogólnokształcących, prowadzone przez tłumaczy literackich, którzy przybliżają młodzieży wybrane, ciekawe aspekty swojej pracy.

Program wydarzeń w Warszawie:

2 października | 18:30 | Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3
Kocham to miejsce” – spotkanie z tłumaczami literatury. W spotkaniu wezmą udział Emilia Bielicka, Hanna Igalson-Tygielska, Andrzej Jagodziński, Jerzy Koch, Joanna Kornaś-Warwas.

2 października | 18:30 | Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3                                                                                          Zobaczyć tłumacza” – wystawa fotograficzna autorstwa Renaty Dąbrowskiej.

2 października | licea, Warszawa
Zajęcia z tłumaczeń dla uczniów liceów – w warszawskich liceach odbędą się warsztaty i pogadanki z tłumaczami. Aleksandra Wilkos, doktorantka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, poprowadzi zajęcia dotyczące tego co nieprzetłumaczalne w tłumaczeniu.