1.06 zapraszamy do s.3.017 (Dobra 55) w godzinach 13:15 – 14:45 na prezentację dwujęzycznej publikacji (polsko-portugalskiej) pt. Diálogos no feminino / Dialogi kobiece: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – Florbela Espanca pod red. Beaty Cieszyńskiej, Fabio Mario da Silvy, Anny Kalewskiej, Marii Lúcii Dal Farry i Gabriela Borowskiego (Lizbona – Warszawa 2017). Antologia zawiera przekłady autorstwa studentów i pracowników ISIiI UW oraz Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ.