8 - 28 kwietnia 2017

Instytut Camões’a ogłasza program mający na celu wsparcie publikacji zagranic dzieł autorów portugalskojęzycznych przetłumaczone na inne języki i traktujące o języku i kulturze portugalskiej. W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę dzieła tłumaczone na języki niemiecki i angielski.

Adresaci

Program adresowany jest do wydawnictw zagranicznych, które zamierzają opublikować dzieła autorów portugalskojęzycznych tłumaczone na inne języki, z uwzględnieniem ich międzynarodowej dystrybucji. Każde wydawnictwo może ubiegać się może o wsparcie raz do roku.

Więcej informacjihttps://www.camoes.pl/apoio-a-edicao/programa-de-apoio-a-edicao/