15-16 grudnia

Centrum Języka Portugalskiego w Lublinie

Kongres skierowany jest do studentów i tegorocznych absolwentów ośrodków uniwersyteckich, gdzie prowadzone są zajęcia z języka portugalskiego oraz kultury luzofońskiej.
Tematyka referatów: literatura, historia, językoznawstwo i kultura Portugalii oraz krajów luzofońskich. Akceptowane będą również prezentacje multimedialne.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 25 listopada 2016 r., pocztą elektroniczną, na adres: clp.lublin.polonia@gmail.com. Prezentacje multimedialne, w celu sprawdzenia poprawności ich odczytu, prosimy nadsyłać do 12 grudnia 2016 r.
Liczba miejsc ograniczona do 20 osób. Zakwaterowanie oraz wyżywienie (śniadanie i obiad) zapewnione i finansowane przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões.