Zgłoszenia do 20 kwietnia

Do 20 kwietnia 2016 r. trwa faza przyjmowania zgłoszeń do programów stypendiów naukowych Instytutu Camõesa.

Więcej informacji o stypendiach i procesie składania aplikacji na stronie Camões I.P.