27 czerwca, podczas posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego,  miała miejsce niespotykana wcześniej ceremonia. Prezes portugalskiej firmy Martifer Renováveis, António Castro, wręczył studentce Magdalenie Ideć nagrodę dla najlepszego studenta Filologii Portugalskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 2012/2013. Nagroda Camões/Martifer, w wysokości 1500 euro, przeznaczona jest na pokrycie kosztów letniego kursu języka portugalskiego na jednym z portugalskich uniwersytetów, łącznie z kosztami pobytu i podróży.

W ceremonii wręczenia nagrody, oprócz prezesa Martifer, obecni byli także: wiceprezes firmy, Artur Violante, przedstawiciel Camões, I.P. w Warszawie, José Carlos Dias i dyrektor Sekcji Studiów Portugalskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, prof. dr hab. Jerzy Brzozowski.

Pomysł dorocznego nagradzania najlepszych studentów portugalistycznych studiów licencjackich w Polsce wyszedł od przedstawicielstwa Camões I.P. w Warszawie, które, przy w wsparciu Jego Ekscelencji ambasadora Portugalii w Polsce, przedstawiło projekt różnym firmom portugalskich działającym na terenie Polski. Projekt ten zakłada, że każda wyższa uczelnia w Polsce oferująca studia portugalistyczne, otrzyma wsparcie od innej firmy. Obecnie cztery polskie uniwersytety prowadzą studia portugalistyczne: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu.

Firma Martifer Renováveis natychmiast odpowiedziała na propozycję i jako pierwsza zdecydowała się wesprzeć projekt. Wybór padł na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie -mieście, w którym Martifer Renováveis ma także swoją siedzibę.

Uniwersytet Jagielloński jako pierwszy przystąpił do współpracy między Camões I.P. i firmami portugalskimi, lecz zapewne nie jako ostatni. Przewidujemy, że wkrótce także studenci pozostałych uniwersytetów zostaną nagrodzeni dzięki temu wspólnemu przedsięwzięciu Camões I.P. i firm z portugalskim kapitałem działających w Polsce.