Instytut Camõesa to jednostka posiadająca autonomię administracyjną i podlegająca zwierzchnictwu portugalskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która została stworzona, by promować język portugalski i portugalską kulturę na całym świecie. Posiada swoje reprezentacje w 84 państwach, w których funkcjonują studia portugalistyczne, centra kulturowe oraz centra języka portugalskiego wraz z ośrodkami egzaminacyjnymi.

Od kiedy Instytut Camõesa rozpoczął swoją działalność w Polsce, rokrocznie rozwija swoją aktywność w zakresie rozpowszechniania języka i kultury portugalskiej oraz przekazywania wiedzy dotyczącej Portugalii oraz krajów portugalskojęzycznych. Należąc do sieci EUNIC (European Union National Institutes for Culture) oraz EFNIL (European Federation of National Institutions for Language) angażuje się w projekty międzynarodowe, przy wsparciu Ambasady Portugalii w Warszawie.

 

 

 

 

Obecnie istnieje w Polsce

sześć współpracujących ze sobą

jednostek dydaktycznych