Centrum Egzaminacyjne Języka Portugalskiego jako Obcego (CAPLE) to jednostka Wydziału Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Lizbonie, zajmująca się certyfikacją znajomości języka portugalskiego jako obcego (PLE).  Jest uznawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Instytutu Camõesa, Ministerstwo Edukacji poprzez Departament Kształcenia Podstawowego (DGE), a także przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, poprzez portugalskie Służby ds. Granic i Cudzoziemców (SEF).

W Portugalii ośrodkami egzaminacyjnymi (LAPE) są uniwersytety, politechniki oraz uznane szkoły językowe; również za granicą rolę tę pełnią prestiżowe instytucje związane z nauczaniem języków, między innymi wiele uniwersytetów (zobacz dział Ośrodki Egzaminacyjne (LAPE) poniżej). Ośrodki egzaminacyjne są zintegrowane i podlegają pod instytucje związane z językiem portugalskim. Jako że w wielu przypadkach instytucje przyjmujące należą do sieci Instututu Camõesa, ośrodki są  powiązane z Centrami Języka Portugalskiego, Katedrami Camões  lub działają w ramach lektoratów czy umów o współpracy, a w niektórych przypadkach z Centrami Koordynującymi Nauczanie Języka Portugalskiego za Granicą (CEPE), mającymi swoje siedziby przy Ambasadach lub Konsulatach Portugalii.

CAPLE jest zaangażowane w powiększanie sieci ośrodków egzaminacyjnych oraz promocję i zwiększanie ilości przeprowadzanych egzaminów. Obecnie ośrodki egzaminacyjne działające w Portugalii odpowiadają 35% wszystkich istniejących ośrodków i przeprowadzają 65% egzaminów, natomiast ośrodki zagraniczne stanowią 65% całości, przeprowadzając 35% egzaminów.

W tym dziale

Co to jest CAPLE?

Centrum Egzaminacyjne Języka Portugalskiego jako Obcego (CAPLE) to jednostka Wydziału Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Lizbonie, zajmująca się certyfikacją znajomości języka portugalskiego jako obcego (PLE).

Ośrodki egzaminacyjne w Polsce

Aktualnie działają w Polsce 4 ośrodki egzaminacyjne (LAPE) podlegające CAPLE: w Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Funkcjonują w maju oraz listopadzie.

W dniu egzaminu

W dniu/dniach egzaminu/ów, pamiętaj o zasadach, które obowiązują zdających. Kompletny regulamin znajdziesz na stronie CAPLE.