Wdniu/dniach egzaminu/ów, pamiętaj o następujących zasadach, które obowiązują zdających. Kompletny regulamin znajdziesz na stronie CAPLE.

 

 1. W dniu egzaminu kandydaci muszą:
  1. Posiadać przy sobie dokument tożsamości, który został użyty w procesie rejestracji (dowód osobisty, paszport lub dokument pobytowy);
  2. Stawić się przed salą egzaminacyjną na 20 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu (w wyjątkowych przypadkach kandydaci mogą zostać poproszeni o wcześniejsze przybycie).
 2. W czasie egzaminu nie można używać:
  • telefonów, laptopów i wszelkich innych osobistych urządzeń elektronicznych;
  • słowników, książek i zeszytów;
  • korektorów (w płynie i taśmie).
 3. Aby egzamin został przeprowadzony,
  1. ośrodek egzaminacyjny powinien zapewnić kartki przeznaczone na brudnopis;
  2. w części Tworzenie wypowiedzi pisemnej, kandydaci powinni udzielać odpowiedzi na kartach przygotowanych przez CAPLE, używając długopisu z czarnym lub niebieskim tuszem, odpowiedzi z brudnopisu lub napisane ołówkiem nie są uznawane w żadnym przypadku;
  3. kandydaci mogą używać ołówka i gumki w częściach Rozumienie tekstu pisanego oraz Rozumienie ze słuchu.
W razie wątpliwości, zapoznaj się z kompletnym regulaminem na stronie CAPLE lub skontaktuj się ze swoim ośrodkiem egzaminacyjnym.

W tym dziale

Co to jest CAPLE?

Centrum Egzaminacyjne Języka Portugalskiego jako Obcego (CAPLE) to jednostka Wydziału Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Lizbonie, zajmująca się certyfikacją znajomości języka portugalskiego jako obcego (PLE).

Ośrodki egzaminacyjne w Polsce

Aktualnie działają w Polsce 4 ośrodki egzaminacyjne (LAPE) podlegające CAPLE: w Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Funkcjonują w maju oraz listopadzie.