Instytut Camõesa zajmuje się przyznawaniem stypendiów, dofinansowań i innego wsparcia finansowego wynikającego z umów dotyczących współpracy międzykulturowej lub programów rozpowszechniania języka i kultury. Programy stypendialne skierowane są do obcokrajowców i mają za zadanie wspomagać i promować:

  • studia i badania w zakresie języka i kultury portugalskiej;
  • edukację naukową i zawodową w zakresie nauczania języka portugalskiego jako obcego;
  • edukację lub doskonalenie w zakresie tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego konferencji.

Na podstronach tego działu dowiesz się więcej o proponowanych stypendiach oraz o tym, jak zgłosić swoją kandydaturę.