Instytut Camõesa poza granicami kraju wspiera publikację dzieł autorów portugalskojęzycznych tłumaczonych na inne języki oraz książek dotyczących języka i kultury portugalskiej.

Do programu zgłaszać się mogą wydawnictwa zagraniczne, które chciałyby opublikować przetłumaczone dzieło autora portugalskojęzycznego i posiadają zdolność dystrybucji międzynarodowej. Jedno wydawnictwo może się do programu zgłosić tylko raz w roku.

Komisja stypendialna złożona jest z reprezentantów następujących instytucji:

  • Dra. Ana Castro (Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas)
  • Dra. Cristina Caetano (Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.)
  • Prof. Doutora Teresa Martins Marques (Associação Portuguesa de Escritores)

Wsparcie finansowe udzielone przez Instytut Camõesa powinno zostać przeznaczone na pokrycie kosztów publikacji książek, po zawarciu umowy między Instytutem a wydawnictwem. Jest wypłacane na żądanie wydawcy, jednorazowo i w jednej transzy, do końca roku, w którym została ogłoszona lista beneficjentów. Środki przelewane są na konto, którego numer został podany w procesie rejestracji.

Niespełnienie przez wydawcę warunków wynikających z umowy wiąże się z automatycznym jej rozwiązaniem i cofnięciem przyznanych funduszy. Taki wydawca nie będzie mógł brać udziału w procesie kwalifikacyjnym przez następne 3 lata.

W tym dziale

Jak dokonać zgłoszenia do Programu?

Zgłoszenia do Programu przyjmowane są wyłącznie online między styczniem a kwietniem. Na tej stronie możesz znaleźć niezbędne informacje, które pomogą prawidłowo zgłosić swoją kandydaturę.

Jakie są zobowiązania wydawców?

Na tej stronie dowiesz się, do czego zobowiązani są wydawcy finansowani z Programu Dofinansowania Wydawnictw Instytutu Camõesa. Przeczytaj je uważnie.

Jakie wydawnictwa dostały wsparcie?

Na tej stronie znajdują się dzieła, które otrzymały wsparcie finansowe w poprzednich latach, a także wyniki tegorocznej oceny publikacji zgłoszonych w tym roku.